Przystosowanie roweru trójkołowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zdalnie sterowany rower rehabilitacyjny

Za cel projektu wybrano zadanie zbadania i zaprojektowania urządzenia umożliwiającego korzystanie z roweru osobom, które samodzielnie nie są do tego zdolne. W ramach realizacji przedsięwzięcia zapoznano się ze znanymi rodzajami napędów i wybrano jeden z nich. Prace udało się wykonać dzięki wykorzystaniu serwomechanizmów sterowanych drogą radiową. Do ich wysterowania użyto regulatorów sterowanych modulacjami PWM. Urządzenie dzięki mechanizmowi wysprzęglającemu, nie ogranicza standardowej użyteczności roweru nawet w chwili braku zasilania. Prezentowany projekt jest godny uwagi ze względu na jego innowacyjność i możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych jakie wprowadza. Stworzone przeze mnie urządzenie jest pierwszym tego typu wynalazkiem, nie występującym nigdzie na rynku.

Nagrody

    Nagroda za Innowację społeczną