Stop gapowiczom - oczyszczanie wody z mikroplastiku i bakterii E. Coli za pomocą SPIO/CTS BCNC

Cel 14 ŻYCIE POD WODĄ

Projekt zakłada wykorzystanie SPIO/CTS BCNC – biokompatybilnych nanokompozytów wykorzystujących superparamagnetyczne tlenki żelaza (magnetyt, Fe3O4) pokryte warstwą polimeru kationowego CTS (chitozan) – do wytworzenia ferrofluidu, umożliwiającego usuwanie mikroplastików (o średnicy mniejszej od 5 mm) ze środowiska wodnego, wykazującego jednocześnie działanie przeciwmikrobiologiczne względem bakterii Escherichia Coli, znajdujących się w środowisku wodnym i na powierzchni mikroplastiku.

Nagrody

    Akredytacja na Regeneron ISEF
    Nagroda specjalna Wrocławskiego Parku Technologicznego i Fundacji Pro Mathematica