Wpływ kofeiny i teofiliny na układ nerwowy i dynamikę rozwoju Tribolium castaneum

Mimo że w naturze metyloksantyny chronią rośliny przed owadami, wiedza na ich temat pochodzi głównie z badań ssaków. Moim celem było określenie wpływu tych związków na układ nerwowy i rozwój chrząszczy. Poruszyłem zagadnienia z zakresu informatyki, neurobiologii i biochemii. Substancje podawałem w pożywce, w naturalnie występujących stężeniach. W nowatorskim układzie do analizy aktywności lokomotorycznej zastosowałem przetwarzanie obrazów oraz algorytmy śledzące. Dynamikę rozwoju określałem liczbą osobników potomnych. Wyniki moich badań sugerują użycie metyloksantyn jako dodatków do pestycydów w celu ekologicznej walki ze szkodnikami silosów.

Nagrody

    EXPO-SCIENCES EUROPE 2018