Babcia w wannie, czyli system bezpiecznej kąpieli

Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

Przyczyną śmierci osób starszych, jest często zasłabnięcie lub utrata przytomności, a w konsekwencji utonięcie w trakcie kąpieli w wannie. Celem naszej pracy jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie kąpieli osób z niej korzystających ( przy zachowaniu maksimum komfortu i intymności) – w szczególności osób przebywających w szpitalach, domach opieki, itp.

Po aktywacji systemu, czujnik kontroluje ruch osoby kąpiącej się. Gdy nie wykryje on (przez 30 sek.) żadnego ruchu osoby, system odetnie dopływ wody i otworzy odpływ. W przypadku braku ruchu przez kolejne 5 sek.  system automatycznie uruchomi sygnał dźwiękowy.

Nagrody

    Nagroda specjalna DPD Polska Stypendium w wysokości 3000 zł