Wpływ nanoplastików i mikroplastików na ekspresję genów białek szoku cieplnego w fibroblastach

Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

W projekcie badałam wpływ mikroplastików i nanoplastików na ekspresję genów białek szoku cieplnego w ludzkich fibroblastach. Do zbadania tej zależności wykorzystałam metody laboratoryjne, takie jak: izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, czy reakcja qPCR. Ekspresja genów badanych w projekcie zostaje podwyższona podczas narażenia organizmu na czynnik stresowy. Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat wpływu cząsteczek plastiku na ludzkie zdrowie.

 

Nagrody

    Nagroda Specjalna Fundacji Empiria i Wiedza