Matematyczne modelowanie wpływu temperatury na dynamikę mózgu

W tej pracy proponuje nowy, wielopoziomowy model wpływu hipertermii na neurony, który symuluje także efekt temperatury na transmisje synaptyczna. Takie podejście umożliwia po raz pierwszy zbadanie procesu formowania się i odzyskiwania pamięci podczas stanu hipertermicznego w w hippokampie. Wpływ hipertermii na transmisję synaptyczną został zasymulowany za pomocą stochastycznej symulacji Monte Carlo i został z sukcesem porównany z obecnymi eksperymentalnymi badaniami na ten temat. Zamodelowałem siec neuronowa regionu CA1 hippokampa do regionu CA3. W modelu pamięci epizodycznej, dotychczas istniejące przewidywania pokrywają się z danymi doświadczalnymi na ten temat. Zdolność formowania i odtwarzania pamięci w zależności od temperatury została także jakościowo przedyskutowana.

Nagrody

    REGENERON ISEF