Kontrola etylenu dzięki Rhizobium - ekologiczny nawóz nie przyczyniający się do degradacji

Cel 15 ŻYCIE NA LĄDZIE

Projekt zakłada wynalezienie nawozu, który nie zanieczyszcza gleby i dostarcza substancje odżywcze, niezbędne do rozwoju roślin. Można to osiągnąć poprzez kontrolę gazowego hormonu etylenu w roślinach, poprzez wyhodowanie bakterii z rodziny Rhizobakterii (PGRP), które stymulują zawartość etylenu. Efektem pracy ma być przyczynienie się do zmniejszenia procesu eutrofizacji wód, zakwaszenia, alkalizacji i zasolenia gleb oraz zwiększenia plonów.

Nagrody

    Akredytacja na Regeneron ISEF
    Nagroda Specjalna Miasta Gdynia i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia