Rescue Capsule Slim

Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

Projekt prezentuje zdalnie sterowany, bezzałogowy pojazd wodny szybkiego reagowania pomagający osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji w wodzie. Pomysł zakłada stworzenie zdalnie sterowanej (za pomocą joysticka) pływającej platformy z kołem ratunkowym. W sytuacji zagrożenia urządzenie ma jak najszybciej dopłynąć do osoby tonącej i zrzucić jej koło ratunkowe, następnie wrócić na brzeg z liną, za której pomocą osoba na lądzie przyciągnie koło ratunkowe z uratowaną osobą.

Nagrody

    Nagroda Specjalna Urzędu Patentowego
    Nagroda Specjalna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni