Zwalczanie pasożytniczych chromalweolatów lotnymi frakcjami fitoncydów z cebuli zwyczajnej

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu lotnych frakcji fitoncydów ekstrahowanych z Allium cepa L. (cebula zwyczajna) oraz Allium sativum L.(czosnek pospolity) na endopasożyty człowieka: Trichinella spiralis (włosień kręty), Acanthamoeba sp. oraz Plasmodium falciparum. Stwierdzono zatrzymanie aktywności pomp glikoproteinowych, proteaz cysteinowych oraz procesu polimeryzacji tubuliny u badanych pasożytów. Wykazano toksyczny wpływ niniejszych związków na endopasożyty oraz mechanizm ich działania. Badania prowadzone były w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na terenie endemicznego występowania malarii- w Ghanie.

 

Nagrody

    Nagroda specjalna od The SWAN School