Wpływ produktów zielarskich na florę bakteryjną oraz biologię prawidłowych i rakowych komórek człowieka

W projekcie zbadano wpływ ekstraktów uzyskanych z polskich ziół na biologię komórek rakowych oraz mikroflorę bakteryjną. Zaobserwowano, że niewłaściwie dobrane wyciągi są szkodliwe: aktywują komórki nowotworowe i destabilizują mikroflorę. Równolegle opracowano dotąd nieopisaną kompozycję ziół, która wykazuje właściwości prozdrowotne (antyrakowe). Mieszanina ta redukuje przerzutowanie i lekooporność komórek guza, a jednocześnie nie jest toksyczna dla komórek prawidłowych. Doświadczalnie udowodniono jej skuteczność we wspomaganiu chemioterapii. Preparat ten może w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu lekoopornych nowotworów złośliwych.

Nagrody

    Nagroda specjalna DPD Polska Stypendium w wysokości 3000 zł