Biosyntezowane nanocząstki srebra jako podłoża SERS w detekcji bakterii E.coli

Cel 3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA

Założeniem projektu było opracowanie efektywnej i ekologicznej metody identyfikacji bakterii w celu popularyzacji antybiotyków o wąskim spektrum działania jako alternatywnej terapii w walce z antybiotykoodpornością. Do identyfikacji bakterii E.coli zastosowano SERS - metodę, która pozwala rozpoznać molekularne „odciski palca” substancji. Podłoża do pomiarów wytworzyłam z nanocząstek srebra, które syntezowałam przy pomoc ekstraktów z roślin doniczkowych. Wytworzone podłoża pozwoliły na identyfikacje związków chemicznych, jak również bakterii. Dzięki zastosowaniu ekstraktów roślinnych, SERS i identyfikacja bakterii mogą zyskać na popularności.

Nagrody

    Nagroda specjalna od Polpharma