Granty na Festiwale

22 marca 2021 ruszył nabór wniosków „Granty na Festiwale Explory”

 „Granty na Festiwale Explory” to program, w ramach którego nasza Fundacja udzieli szkołom wsparcia finansowego do 3 tys. złotych na pokrycie kosztów organizacji Szkolnego Festiwalu Explory.

Celem programu jest zachęcenie szkół do organizacji festiwali naukowych, a tym samym wsparcie uczniów realizujących własne projekty badawcze, zachęcenie ich do rozwijania pasji naukowych i badawczych oraz popularyzacja nauki.

Harmonogram programu „Granty na Festiwale Explory”:

Aplikowanie:

Składanie wniosków: 22 marca - 30 kwietnia 2021             

Ocena zgłoszonych wniosków: 1 – 13 maja 2021                   

Ogłoszenie wyników: 14 maja 2021                                                 

Podpisywanie umów: 15 – 31 maja 2021                  

Realizacja:

Szkolenia i spotkania informacyjne: czerwiec 2021                                               

Szkolenie dla nauczycieli/opiekunów naukowych nt. jak pracować z uczniem nad projektem badawczym?: wrzesień -październik 2021             

Realizacja Szkolnych Festiwali Explory: 13 września – 22 grudnia 2021       

Przesłanie sprawozdania z realizacji wydarzenia i rozliczenia przyznanego grantu: do 15 stycznia 2022 

Szkolenie dla laureatów Szkolnego Festiwalu Explory  nt.  prezentacji projektu badawczego – jak najlepiej zaprezentować swój projekt, dobrze wypaść przed jury i zwalczyć swój stres: grudzień 2021 - styczeń 2022                        

Regulamin do pobrania

Wypełnij wniosek

Zgoda na przetwarzanie danych