Granty na Festiwale

Wyniki naboru wniosków do programu „Granty na Festiwale Explory”

 „Granty na Festiwale Explory” to program, w ramach którego nasza Fundacja udziela szkołom wsparcia finansowego do 3 tys. złotych na pokrycie kosztów organizacji Szkolnego Festiwalu Explory.

Celem programu jest zachęcenie szkół do organizacji festiwali naukowych, a tym samym wsparcie uczniów realizujących własne projekty badawcze, zachęcenie ich do rozwijania pasji naukowych i badawczych oraz popularyzacja nauki.

Oto lista szkół, które otrzymają granty w wysokości 3000 zł. Gratulujemy!

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu

2. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej 

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

5. Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

6. XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

7. Zespół Szkół nr 6 im Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

8. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

9. Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu

10. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie

11. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej - Curie w Opolu

12. I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu

13. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach

14. Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

15. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej

16. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni

Harmonogram realizacji programu:

Szkolenia i spotkania informacyjne online:

26 maja 2021 o godz. 14:00 zapraszamy Koordynatorów szkolnych na spotkanie nt. organizacji Szkolnego Festiwalu Explory

9 czerwca 2021 o godz. 11:45 zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli szkół festiwalowych na webinar  o Konkursie Naukowym Explory. Spotkanie odbędzie się podczas Festiwalu Naukowego Explory w Łodzi

Szkolenie dla nauczycieli/opiekunów naukowych nt. jak pracować z uczniem nad projektem badawczym

wrzesień-październik 2021             

Realizacja Szkolnych Festiwali Explory: 13 września – 22 grudnia 2021       

Przesłanie sprawozdania z realizacji wydarzenia i rozliczenia przyznanego grantu: do 15 stycznia 2022 

Szkolenie dla laureatów Szkolnego Festiwalu Explory  nt.  prezentacji projektu badawczego – jak najlepiej zaprezentować swój projekt, dobrze wypaść przed jury i zwalczyć swój stres: grudzień 2021 - styczeń 2022