Opis projektu:

Celem projektu jest zaprojektowanie i późniejsze zbudowanie elektrolizera który rozwiązał by problem budowania stacji wodorowych w miejscach z małym popytem na wodór. Elektrolizery które są już używane na stacjach wodorowych operują 24 godziny na dobę, to pozwala na wyprodukowanie wodoru i minimalizacji kosztów. Taki typ produkcji działa w miejscach z dużym popytem na wodór, jednak w miejscach gdzie pojazdy i stację wodorowe nie są rozpowszechnione i popyt jest nieznaczny, ten model produkcyjny okazuję się nieopłacalny, ponieważ większość wyprodukowanego wodoru nie zostaje sprzedana. Mój projekt ma na celu stworzenie elektrolizera o niższej inwestycji, który produkował by wodór „na żądanie”. Obniżając koszty można zwiększyć ilość stacji i obszar w którym mogą operować pojazdy wodorowe.