Opis projektu:

Zaproponowana przeze mnie aplikacja w formie inteligentnego kalendarza dostosowującego się do użytkownika służy do zarządzania czasem z pomocą szerokiej gamy narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Celem planowania czynności osobistych jest zapewnienie balansu pomiędzy wysiłkiem mentalnym i fizycznym, co pomoże użytkownikowi w zachowaniu zdrowego stylu życia. Do zebrania danych potrzebnych do wytrenowania sieci neuronowej została stworzona aplikacja internetowa, która następnie została udostępniona użytkownikom z zewnątrz. Zebrane dane pomagają w ulepszaniu algorytmu, co przekłada się na jeszcze dokładniejsze dopasowywanie zadań. Pierwsza wersja systemu wykazuje się wysoką dokładnością, co motywuje do dalszego rozwoju projektu pod względem optymalności planowania.