Opis projektu:

Naszym celem było zbudowanie kompaktowego urządzenia do oczyszczania odpadków biologicznych powstających podczas bieżącego używania kuchni. Powinno to zminimalizować, a może nawet całkowicie wykluczyć powstawanie odpadów biodegradowalnych w gospodarstwie domowym. Zestaw składa się z kilku kolejnych zbiorników oczyszczających.  Oczyszczona woda po przejściu przez zbiorniki oczyszczające oraz komorę sedymentacyjną jest wykorzystana do hydroponicznej hodowli ziół. Wszystkie zastosowane przez nas metody wykorzystują mikroorganizmy tlenowe, co pozwala uniknąć procesów beztlenowych które są źródłem niepożądanych gazów złowonnych. Częścią projektu jest samodzielne badanie przez uczniów kolejności i zawartości poszczególnych zbiorników w celu osiągnięcia najefektywniejszego oczyszczenia odpadków.