Opis projektu:

Założeniem projektu jest zbudowanie napierśnika, który za pomocą sztucznej inteligencji (TensorFlow) oraz systemu „nasłuchu otoczenia‘ miałby pomóc osobom niepełnosprawnym takim jak niewidomi lub osoby niedosłyszące. Napierśnik wykorzystując dane zebrane przy pomocy kamer, analizuje otoczenie i informuje użytkownika za pomocą wibracji o zbliżających się zagrożeniach typu nadjeżdżający samochód lub rowerzysta. Za pomocą specjalnego układu możliwe jest także „wzmocnienie“ zmysłu słuchu po poprzez przekazywanie dźwięku z otoczenia do użytkownika przy pomocy specjalnego subwoofera. Celem projektu jest pomoc ludziom niewidomym i niedosłyszącym. Testerzy byli zadowoleni z działania 75% badanych przyznało, że mogłoby używać takiego napierśnika w celu poprawy swojego bezpieczeństwa.