Opis projektu:

W przeciągu ostatnich lat w krajach rozwiniętych obserwuje się wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 wśród dzieci i młodzieży. Istotną rolę w leczeniu chorób przewlekłych powinna odgrywać edukacja terapeutyczna, która uzupełnia i wspomaga prowadzoną farmakoterapię. Podstawowym celem edukacji powinno być wyposażenie młodych ludzi w rzetelną wiedzę na temat choroby, ale także jej wpływ na zachowania, postawy i nawyki chorego. Celem projektu będzie ocena poziomu wiedzy użytkowników social mediów na temat choroby, jej przebiegu i konsekwencji wśród dotkniętych cukrzycą typu 1 przy jednoczesnym zestawieniu wyników otrzymanych od osób zdrowych. Badanie zostanie przeprowadzone przy użyciu autorskiej ankiety. Sondaż diagnostyczny zostanie przeprowadzony w roku 2020 wśród 400 użytkowników social mediów.