Opis projektu:

Aplikacja ,,Aider’’jest projektem skierowanym do osób starszych, niepełnosprawnych oraz niewidomych. Opiera się głównie na zasadzie osoba potrzebująca-wolontariusz. Ma dwie podstawowe funkcje: pomaganie osobom przy drobnych czynnościach domowych takich jak posprzątanie mieszkania czy zrobienie zakupów oraz pomoc osobie niewidomej w teoretycznie prostej, lecz rzeczywiście wymagającej czynności jaką jest wynoszenie śmieci. Problem ten występuje kiedy taka osoba chce recyklingować śmieci, a jedynym sposobem na odróżnienie rodzajów koszy jest odczytanie przeznaczenia koszy przez za pomocą Braille’a co jest  czynnością dość nie higieniczną. Nasza aplikacja w takim wypadku poprzez skierowanie smartfonu na kosz wypowiada na głos (dzięki Asystentowi Google’a) jakie jest przeznaczenie danego kosza.