Opis projektu:

Projekt służy do ewaluacji wiedzy dzieci w wieku 5-8 lat z zakresu znajomości zwierząt, ptaków i roślin. W projekcie zastosowano obwody elektryczne łączące jednorazowo po jednym ze zwierząt, ptaków i roślin. Właściwa odpowiedź jest sygnalizowana dźwiękiem i światłem. Aktywność dziecka polega na właściwym wyborze kategorii (rozpoznanie wybranego przez nauczyciela obwodu), odgadywaniu „ze zdjęć” wskazanych zwierząt, ptaków i roślin oraz połączeniu obwodu poprzez wciśnięcie mikrostycznika przy każdym odgadywanym zwierzęciu, ptaku czy roślinie. Obwody są zasilane prądem 12 V.. W projekcie jest ok. 90 obwodów. Projekt jest atrakcyjny wizualnie i w swojej prostocie. Został bardzo dobrze przyjęty w kilku szkołach i rodzinach. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały zlecone zadania.