Opis projektu:

Nasze urządzenie pokazuje bieg wiązki naładowanych cząstek w obrębie pola elektrycznego i magnetycznego. Pole elektryczne przyspiesza cząstki, natomiast pole magnetyczne, wytworzone przez cewkę nawiniętą na zewnętrzną część rury przepustowej, tworzy przestrzeń, oddziaływującą na znajdujące się w niej ładunki. Elektrony emitowane są z wykorzystaniem lampy elektronowej pozyskanej ze starego telewizora kineskopowego, następnie przyspieszane za pomocą siatki podłączonej do anody z tego samego źródła. Na poruszający się ładunek działa siła Lorentza pełniąca rolę siły dośrodkowej, dzięki temu elektron porusza się ruchem jednostajnym po okręgu.