Opis projektu:

Założeniem projektu jest zbudowanie modelu inteligentnego domu , wyposażonego w źródła energetyki odnawialnej takie jak:

  • instalacja fotowoltaiczna
  • ogniwo wodorowe
  • elektrownia wiatrowa

Model jest wyposażony także w  sensory:

  • laserowy czujnik monitorowanie czystości powietrza, przeznaczony do pomiaru wartości PM2.5 i PM10
  • czujnik do mierzenia twardości i czystości wody
  • pomiar ilości wyprodukowanej energii zielonej
  • pomiar temperatury i wilgotności powietrza

Budowany model będzie pozwalał na prowadzenie pomiarów czystości powietrza, wody oraz ilości wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym. Zamierzam także badać ogniwo wodorowe. Dane będą przesyłane za pomocą protokołu MQTT i obserwowane i analizowane w przeglądarce www, telefonie czy archiwizowane w chmurze.