Opis projektu:

Projekt dotyczy korelatów niskiej frekwencji wyborczej wśród młodych ludzi. Do zbadania możliwych zmiennych współwystępujących z absencją wyborczą osób w wieku 18-29 lat użyto ankiety internetowej, która zawierała pytania odnośnie postaw wyborczych wśród rodziny ankietowanych, satysfakcji z otrzymanej w szkole edukacji wyborczej, a także zaufania do mediów. Badanie wykazało, że osoby niegłosujące rzadziej jako dzieci chodziły z rodzicami na wybory, a także częściej pochodzą z rodzin niegłosujących, mają mniejsze zaufanie do mediów, a także są zadowolone z poziomu otrzymanej edukacji niż osoby głosujące. Osoby niegłosujące często wcale nie miały w szkole zajęć dotyczących wyborów. Badanie może być przydatne w poszukiwaniu sposobu na zwiększenie frekwencji wyborczej wśród młodych ludzi.