Opis projektu:

Projekt  zajmuje się problemem zanieczyszczeń wód w zbiornikach wodnych. Zadaniem urządzenia jest dokładny pomiar składu wody znajdującej się w różnych akwenach. Z wykorzystaniem nowoczesnej technologii – układu mikroprocesorowego na platformie Arduino – dostarcza nam informacji o wodzie, której na co dzień używamy. Urządzenie odczytuje odczyn (wartość pH) i temperaturę wody, jej twardość i zasolenie oraz  dokonuje pomiaru substancji stałych rozpuszczonych w wodzie. Testuje więc jakość wody, której używamy w gospodarstwach domowych zarówno w codziennym życiu, jak i w sytuacjach rekreacyjnych, konsumenckich, bytowych. Określone cechy fizyczne oraz chemiczne dają nam możliwość doboru przeznaczenia wody, dobrania roślin wodnych i właściwych związków chemicznych do systemów filtracyjnych.