Opis projektu:

Synteza magnetyczno-luminescencyjnych nanocząsteczek na bazie magnetytu (Fe3O4)

Abstrakt: Celem projektu jest stworzenie magnetyczno-luminescencyjnych nanocząsteczek. Syntezę magnetytu przeprowadzę prostą i wydajną metodą współstrącenia, a do sfunkcjonalizowania cząsteczek magnetytu metodą opłaszczania rdzenia użyję niskotoksycznych substancji wykazujących fluroescencję takich jak chityna, mleczan etakrydyny, tiamina, co zapewni biokompatybilność powstałych nano-hybryd. Powstałe cząsteczki typu core/shell (rdzeń/powłoka) dzięki swojej multifunkcjonalności będą miały szeroki zakres zastosowań np.: w diagnozowaniu i leczeniu raka.

Słowa kluczowe: magnetyt, nanocząsteczki, nano-hybrydy, właściwości magnetyczne, właściwości luminescencyjne, cząsteczki typu core/shell.