Opis projektu:

Celem projektu jest badanie zachowania wirów, które formują się w filiżance podczas procesu dyfuzji kawy i mleka, jak też innych substancji. Rejestracja tworzenia się spiral i analiza zjawiska jest możliwa dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej oraz aparatu. Pozwala to na determinację istotnych dla tego procesu czynników oraz porównanie do zjawisk w większej skali. Dostrzegalna jest analogia do mechanizmów rządzących huraganami, chmurami burzowymi na Jowiszu czy wirami wodnymi. Pozwala to na możliwe zastosowanie modelu do poznania właściwości także w większej skali.