Opis projektu:

Dron do badań troposferycznego ozonu z precyzyjnym pozycjonowaniem i bezprzewodową transmisją danych pozwala na sprawny monitoring stężenia ozonu w miejscach trudno dostępnych. Posiada system automatycznego powrotu do miejsca startu oraz umożliwia autonomiczny lot po zaprogramowanej trasie. Jest funkcjonalnym mobilnym narzędziem do monitorowania stężenia ozonu spełniającym zadania informacyjne i kontrolne. Może być wykorzystany w badaniach naukowych do oceny smogu fotochemicznego, przyczynić się do poznania mechanizmów tworzenia ozonu w określonych warunkach. Duża mobilność pozwala na wyszukiwanie obszarów występowania przekroczeń wartości progowych oraz diagnozę ich przyczyn na podstawie analizy rozkładu przestrzennego emitorów punktowych, powierzchniowych lub liniowych prekursorów ozonu.