Opis projektu:

Praca traktuje o pniarku brzozowym, jego grzybni oraz ilości betuliny w nim zawartej. Pisana jest na podstawie własnych badań i obserwacji a także niezbędnej literatury. Metody, które zostały użyte do badania zawartości to maceracja owocników w aceto-nie, następnie wytrącanie, oczyszczanie oraz ważenie uzyskanych próbek. Do analizy składu grzybni użyto chromatografii cienkowarstwowej TLC. Badanie ma na celu do-starczenie nowych informacji o pniarku brzozowym a przede wszystkim ma pomóc w optymalizacji terminu zbioru co pomoże między innymi w bardziej ekonomicznym eksploatowaniu stanowisk. Jeśli otrzymywanie betuliny z owocników pniarka brzozo-wego jest optymalne będzie można zaprzestać otrzymywania tych związków z kory brzozy co oczywiście wywrze dobry wpływ na środowisko.