Opis projektu:

W naszej pracy zbadaliśmy zmiany zawartości soli w wodzie kranowej po przefiltrowaniu przez dostępny na rynku filtr węglowy, opracowaliśmy i zbadaliśmy swój prototyp. Do stworzenia własnej wersji użyliśmy węgla aktywnego, zeolitu klinoptylolitu, które zespoliliśmy za pomocą 60% wodnego roztworu teflonu. Wykonaliśmy takie analizy jak: konduktometryczny pomiar zasolenia, argentometryczne oznaczanie chlorków i spektrofotometryczny pomiar zawartości jonów PO43-,NO3- i NH4+. Badania potwierdziły, że dostępny na rynku filtr znacznie zwiększał zawartość soli, a w szczególności chlorków w filtrowanej wodzie. Natomiast woda otrzymana po przefiltrowaniu przez własny prototyp, miała dużo mniejsze przyrosty stężenia jonów, jednakże nie jest to, do końca zadowalający wynik.