Opis projektu:

Projekt EV-ВОЗДУХ 1 to innowacyjne połączenie dostępnych technologii w celu edukacji społeczeństwa na temat zanieczyszczeń powietrza. Dzięki stworzeniu mobilnego, rozpoznawalnego czujnika jakości
powietrza, którym jest przyciągający uwagę łazik, zwracamy uwagę osób mających szansę spotkać pojazd podczas pracy. Konstrukcja bezproblemowo przemieszcza się po terenach miejskich, gdzie może poszukiwać zanieczyszczeń. Pojazd na bieżąco udostępnia wyniki badań powietrza, pod kątem tlenków węgla, alkanów, dwutlenku azotu, ozonu, pyłów zawieszonych, aldehydów. Wszystkie dane trafiają na stronę internetową, gdzie osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze stanem i wpływem powietrza na zdrowie. Witryna stanowi również miejsce, gdzie zainteresowani mogą zapoznać się ze źródłami emisji zanieczyszczeń i sposobami jak je ograniczać.  Nasze działania oparte są na uświadamianiu osób na temat zanieczyszczeń powietrza, gdyż jakość powietrza w Europie nie jest najlepsza. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska 74% Europejczyków mieszkających w miastach jest narażona na podwyższone poziomy PM2.5, a 99% na podwyższone poziomy ozonu troposferycznego. Ekspozycja na te
substancje prowadzi do reakcji alergicznych organizmu, w najgorszych przypadkach do powstawania nowotworów i zmian w zapisie informacji genetycznej. Dlatego nasze działania kierujemy w osoby prywatne, gdyż to my jesteśmy w znacznej części odpowiedzialni za fatalny stan powietrza – transport drogowy i spalanie paliw kopalnianych w celach energetycznych albo używanie nieekonomicznych pieców.