Opis projektu:

Celem projektu było zaprojektowanie ryboprzełączników – molekularnych narzędzi służących do kontroli ekspresji genów, mogących ułatwić badania naukowe nad interakcjami i działaniem różnych białek. Ryboprzełączniki są zdolne do regulacji ekspresji genów dzięki wiązaniu małych cząsteczek chemicznych (ligandów). Nasze konstrukty (Shine i Bright) oparłyśmy o sekwencję fluorescencyjnej cząsteczki o nazwie Brokuł. Przeprowadziłyśmy analizy bioinformatyczne struktur naszych ryboprzełączników, które wykazały m.in., że aptamery naszych cząsteczek wykazują strukturalne podobieństwo do Brokuła. Zostały również przeprowadzone analizy doświadczalne, które potwierdziły wiązanie ligandu przez konstrukty. Na podstawie wyników analiz doświadczalnych ponownie modyfikujemy i usprawniamy nasze konstrukty.