Opis projektu:

Projekt powstał w celu demonstracji możliwości zautomatyzowania transportu morskiego przy jednoczesnym ograniczeniu  eksploatacji środowiska przez transport morski. Nasza żaglówka ma docelowo wyznaczać trasę aby dotrzeć do celu poprzez punkty o określonych współrzędnych geograficznych. Kadłub naszej łodzi został wykonany w technologii FDM. Sercem naszego projektu jest minikomputer Raspberry pi 4 oraz platforma Nvidia Jetson Nano. Dodatkowo zaprojektowaliśmy własne płytki PCB. W celu kontroli oraz strymowania naszej jednostki pływającej napisaliśmy własną aplikację na smartfony w języku Python. Projekt wykorzystuje łączność GSM w celu komunikacji z serwerem. Przeprowadziliśmy testy aerodynamiczne żagli oraz hydrodynamiczne kadłubów w oprogramowaniu CFD oraz analizę rynku.