Opis projektu:

Projekt zakłada zbadanie różnych aspektów przepływu turbulentnego oraz utworzenie jego komputerowej symulacji. W tym celu zostaje zastosowane oprogramowanie Qiskit dające możliwość tworzenie programów na komputerze kwantowym. Przepływ turbulentny występuje powszechnie w przyrodzie i codziennym życiu, jednak jest słabo rozumiany. Stworzona symulacja mogłaby zostać wykorzystana przy projektowaniu aerodynamicznych samolotów, łodzi podwodnych i rakiet kosmicznych. Badania dotyczą zależności kształtów tworzących się przy przepływie płynu w danym ośrodku od ich gęstości, temperatury oraz ciśnienia. Cząsteczki płynu szybciej rozpraszają się w ośrodku o wyższej temperaturze m.in. w przypadku herbaty czy barwnika spożywczego w wodzie.