Opis projektu:

Ponieważ zakwity sinic są bardzo istotnym problemem zarówno jak w morzu Bałtyckim (w którym sinice są istotnym problemem dla min. turystyki i gospodarki lokalnej), jak i w innych zbiornikach na świecie, przeprowadziłam eksperyment, który pozwoli nam zobaczyć najefektywniejszy sposób zapobiegania większych zakwitów sinic, nawet w warunkach potencjalnie korzystnych dla ich rozwoju, zatem nie szkodzące środowisku wodnym wokół nich. Badano wpływ światła uv, wrząco- gorącej wody, lodowatej wody, silniej zasolonej wodzie, pomieszczenie bez dostępu do światła oraz wody utlenionej. W wyniku okazało się, że woda utleniona oraz ciemne środowisko najskuteczniej działała zabójczo przeciwko cyjanobakteriom.