Opis projektu:

Założeniem naszego projektu jest zbadanie zachowania się miedzi wobec kwasu azotowego (V). Informacje zawarte w źródłach naukowych są oparte tylko na reakcji metalu z rozcieńczonym i stężonym kwasem azotowym (V). Chcemy sporządzić bardzo dokładne badania i sprawdzić jak zachowuje się miedź w kwasie azotowym (V) o różnych stężeniach i warunkach temperaturowych. W tym celu chcielibyśmy zrealizować nasz projekt we współpracy z Wydziałem Chemii na Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w którym będziemy mieli możliwość korzystania z laboratoriów naukowych, aparatury wysokiej klasy do identyfikacji substancji gazowych. Dla wzbogacenia wartości merytorycznej naszego projektu i dokumentacji zachodzących reakcji chemicznych chcemy wykorzystać technologię wirtualnej rzeczywistości z użyciem gogli VR.