Opis projektu:

Osoby używające implantów na co dzień mają duże problemy związane z ładowaniem występujących w implantach akumulatorów, w taki sposób, aby były one użyteczne podczas wyjazdów do miejsc bez stałego dostępu do prądu. W celu zapoznania się z istotą problemu, przeprowadziłyśmy wywiad z osobą niesłyszącą, a następnie posługując się analizą różnych prac badawczych oraz metodą burzy mózgów, stworzyłyśmy  “All Ears” –  połączenie ładowarki i Powerbanku, specjalnie przystosowane dla osób niesłyszących z implantem ślimakowym. Skupiamy się na tym, by stworzyć możliwie jak najefektywniejszy model ładowania implantów ślimakowych poprzez użycie akumulatorów jonowo – litowych i solarnych. Uzyskana w ten sposób energia umożliwi skrócenie czasu ładowania i funkcjonowania baterii.