Opis projektu:

Projekt polega na zbadaniu właściwości i zachowania plazmy w różnych konfiguracjach pól elektrycznych i magnetycznych, w taki sposób aby osiągnąć duże gęstości, kolizje i temperatury plazmy. Osiągi te mają na celu zwiększenie fuzji termojądrowej.