Opis projektu:

Postanowiliśmy stworzyć projekt budowy manipulatora 6 osiowego, który w możliwie największej części został wydrukowany na drukarce 3D. Zostało stworzonych również wiele materiałów dydaktycznych do kształcenia uczniów takich jak kurs na platformie Moodle37 w którym uczniowie będą mogli poznać podstawową teorię robotów oraz wykorzystywanych w nich mechanizmów, nauczyć się projektować poprzez przerobienie lekcji projektowania do których są dołączone gotowe ćwiczenia.