Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania technicznego pozwalającego na minimalizację  oporu tocznego koła pojazdu przy zachowaniu pożądanej, w danej sytuacji, przyczepności.  W obecnie stosowanych rozwiązaniach większa przyczepność wiąże się ze zwiększeniem oporu toczenia przy zachowaniu stałej charakterystyki tych parametrów. Można zauważyć, iż wysoka przyczepność jest wymagana tylko w niektórych sytuacjach, takich jak zmiana prędkości, czy kierunku jazdy.
Przedmiotem projektu jest stworzenie rozwiązania o zmiennej charakterystyce wykorzystujące dwie, wykonane z różnych materiałów, powierzchnie toczne z możliwością ich dynamicznej zmiany podczas jazdy. Minimalizacja oporów przekłada się na mniejsze zużycie energii, co zostanie oszacowane za pomocą badań doświadczalnych.