Opis projektu:

Inteligentne Pudełko to open source’owy komunikator, otwierający możliwości komunikacyjne dla dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Projekt składa się głównie z wielofunkcyjnego urządzenia z czterema przyciskami. Opiekun ma możliwość dostosowania działania urządzenia według potrzeb. Może skonfigurować działanie – zmienić dźwięki i grafiki przypisane klawiszom jak i dodać animacje wyświetlane po naciśnięciu. Jednym z naszych głównych celi jest zapewnienie względnie niskiego kosztu produkcji przy zachowaniu funkcjonalności urządzenia. Chcemy, aby to urządzenie było dostępne dla każdego kto je potrzebuje i mogło ułatwić ścieżkę kształcenia.