Opis projektu:

ALICE to urządzenie przystosowane do „wypowiadania” wcześniej opracowanych komunikatów słownych w wybranych językach. W wyniku zaprogramowania komunikatów głosowych w różnych językach możemy ułatwić nawiązywanie podstawowej relacji i przekazywanie komunikatów dotyczących istotnych potrzeb ludzi którzy mają nabytą lub wrodzoną dysfunkcję mowy lub osób, które nie znają danego języka. Urządzenie ma pomagać przy prostych sytuacjach takich jak zakupy, nawiązywanie kontaktu z napotkaną osobą, zapytanie o drogę. Dużą zaletą urządzenia jest brak połączenia z internetem co oznacza, że urządzenie będzie działać. Dodatkowym atutem jest zastosowanie sygnałów wibracyjnych co ułatwi osobom niesłyszącym korzystanie z urządzenia. Dodany został przycisk sos który zawiadomi otoczenie o nagłym wypadku.