Opis projektu:

Projekt Wozduch System to innowacyjne połączenie dostępnych technologii w celu edukacji społeczeństwa na temat zanieczyszczeń powietrza. Dzięki stworzeniu mobilnego, rozpoznawalnego systemu czujników jakości powietrza, którego sedno stanowią mobilne łaziki, zwracamy uwagę osób mających szansę spotkać pojazdy podczas pracy, na problem zanieczyszczeń powietrza. Składowe systemu udostępniają zebrane dane na stronie internetowej, która zarówno stanowi bazę danych, jak i źródło informacji powiązanych z zanieczyszczeniami powietrza. Nasze działania oparte są na uświadamianiu osób na temat zanieczyszczeń powietrza, gdyż jakość powietrza w Europie nie jest najlepsza, a w naszym kraju spotykamy się z problemem smogu.