Opis projektu:

SkinProtector jest urządzeniem, które umożliwia bezpieczne zażywanie kąpieli słonecznych. Ma za zadanie chronić użytkowników przed oparzeniami słonecznymi oraz minimalizować ryzyko zachorowania na czerniaka skóry. Asystent ten pozwala kontrolować przyjętą dawkę promieniowania ultrafioletowego. SkinProtector oblicza przewidywany dopuszczalny czas ekspozycji na słońce, który wyświetlany jest na ekranie. Czas ten jest na bieżąco aktualizowany wraz z jego upływem oraz podczas zmiany aktualnego natężenia promieniowania UV. Po przekroczeniu dopuszczalnej dawki osoba korzystająca z urządzenia zostaje powiadomiona o tym głośnym sygnałem dźwiękowym. Na rynku nie istnieją podobne rozwiązania.