Opis projektu:

Chciałbym sprawdzić, czy jednoczesne zastosowanie naturalnego, nieszkodliwego związku w kombinacji z chemioterapeutykiem spowoduje silniejszy efekt toksyczny w komórkach nowotworowych. Dlatego w projekcie planuję potraktować komórki nowotworowe kombinacją resweratrolu i kamptotecyny w różnych stężeniach, następnie ocenić proces apoptozy poprzez mikroskopową obserwację komórek i sprawdzić metodą Western-blot poziom białka – kaspazy 3, markera apoptozy. Modelem badawczym będzie linia komórkowa pochodząca z raka płuca – A549. Najbardziej optymalne stężenia resweratrolu przy którym zaobserwuję nasilone działanie kamptotecyny wybiorę do kolejnego eksperymentu. W kolejnym kroku planuję zastosować kamptotecynę w trzech różnych stężeniach w kombinacji z resweratrolem.