Opis projektu:

Celem projektu „GreenWhale” jest stworzenie zdalnie sterowanego, mobilnego i wydajnego robota służącego do oczyszczania zaśmieconych wód stagnacyjnych. Głównym zadaniem zaprojektowanej łodzi będzie zbieranie napotkanych przez robota nieczystości za pomocą dwóch elastycznych łapaków, oraz wytrzymałej, rozciągliwej sieci. Istotnym elementem urządzenia jest również natlenianie przechwyconej wody, oraz system zasilania wspierany ekologicznym panelem fotowoltaicznym. Funkcjonalności systemu pozwolą na znaczące zredukowanie odpadów znajdujących się w oczyszczanych zbiornikach wodnych, oraz pomogą w rozwoju lokalnego ekosystemu przez dostarczenie do akwenu większej ilości tlenu.