Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie ekologicznego i alternatywnego sposobu ładowania urządzeń bateryjnych z wykorzystaniem energii cieplnej ciała organizmów. Projekt w głównej mierze opiera się o zastosowanie zjawiska Seebecka w ogniwach Peltiera odpowiednio przyłączonych i podłączonych do stroju, który będzie można ubierać na co dzień. Jak do teraz wszelkie wyszukane informacje oraz dane i wyniki badań jednoznacznie wskazują iż może istnieć połączenie ogniw Peltiera które wykorzystując zjawisko Seebecka przy różnicy temperatur pomiędzy ludzkim ciałem i otoczeniem jest w stanie wyprodukować odpowiednio dużo mocy aby naładować baterię telefonu komórkowego. Podczas badań będę także uwzględniał komfort użytkownika lpodczsu używania mojego projektu. Jestem w trakcie tworzenia projektu prototypu.