Opis projektu:

Molekularny mechanizm działania czerwonego wina na układ krążenia pozostaje nieuchwytny. Główne komponenty czerwonego wina (polifenole oraz antocyjany) wykazują efekty korzystne, jednak nieistotne in vivo. Projekt opiera się na hipotezie regulacji ludzkich genów przez krótkie niekodujące RNA (miRNA) obecne w czerwonym winie. Dotychczas nie przeprowadzono badań w tym kierunku. W ramach Projektu określono miRNA homologiczne w sekwencji mającej zdolność wiązania z mRNA – między Homo sapiens i Vitis vinifera. Ludzkie geny zawierające sekwencje rozpoznawane przez te miRNA są związane są z procesami istotnymi dla chorób układu krążenia. Wyniki pozwolą na produkcję nowych preparatów działających ochronnie w chorobach układu krążenia.