Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie aplikacji skupiającej się na podniesieniu świadomości społeczeństwa na temat doświadczeń zmysłowych uzyskiwanych przez osoby ze spektrum autyzmu, za pośrednictwem wzorku i słuchu, przy wykorzystaniu GOGLE VR. Celem aplikacji jest poznanie oraz uwzględnienie inności systemu nerwowego, który u osób ze spektrum autyzmu nie jest w stanie bez zakłóceń zintegrować wszystkich informacji pochodzących od zmysłu np.: wzroku i słuchu.