Opis projektu:

Projekt to rękawica- tłumacz języka migowego. Ma na celu ułatwienie komunikacji osobom niesłyszącym, poprzez przełożenie języka migowego na język pisany. Czujniki umieszczone w tunelach materiałowych rękawic, oraz materiał przewodzący, przekazują sygnały, które odczytywane są przez Arduino i odpowiednio interpretowane przez dedykowane oprogramowanie. Na ekranie monitora odbiorcy, ukazuje się odpowiednia litera alfabetu lub słowo. Projekt składa się z trzech części. Pierwsza zakłada obudowę części dłoni w rękawicę z wszytymi czujnikami, druga to nałożenie specjalnej nakładki poszerzające zakres wykrywania gestów, trzecia część jest wierną kopią poprzednich dwóch punktów z tym że, dopasowaną na drugą rękę. W rezultacie można odczytywać całe ciągi wyrazów.