Opis projektu:

Praca polega na pilotażowej próbie wykazania zależności pomiędzy wrażliwością zmysłu węchu a indeksem masy ciała u młodzieży. Punktem wyjścia dla pracy była własna obserwacja wpływu zaburzeń węchu na utratę apetytu. Metodą badania było przetestowanie stopnia odczuwania zapachów w grupie uczniów Publicznego Liceum Politechniki Łódzkiej oraz wykonanie u nich pomiarów masy ciała i wzrostu. Analiza wyników polegała na obliczeniu BMI, wyznaczeniu odpowiednich przedziałów centylowych uwzględniających płeć i wiek, a następnie zestawienie tych danych ze stopniem odczuwania zapachów. Wnioski, oparte na wykreślonej krzywej, uzyskanej z zestawienia tych wartości, wykazały wprost proporcjonalną zależność obu badanych czynników.