Opis projektu:

Nowotwory są zmorą społeczeństwa XXI wieku. Nasze badanie mają na celu wykazanie antykancerogennego potencjału ekstraktu z wrośniaka różnobarwnego (Trametes versicolor), otrzymanego na drodze maceracji rozpuszczalnikiem. Znajdujące się w grzybie kompleksy Polisacharydu K mogą znaleźć zastosowanie jako potencjalny lek przeciwnowotworowy. Projekt zakłada zbadanie aktywności cytotoksycznej PSK w hodowli in vitro ludzkich komórek nowotworowych za pomocą m.in. testu MTT w ocenie ich metabolizmu po wystawieniu na działanie badanej substancji.